TÁJÉKOZTATÓ

A jelöltek és jelölő szervezetek részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásának fontosabb szabályairól

A jelölállításhoz szükséges ajánlások száma:

 • polgármesterjelölt:
  Sásd - 74 db
  Felsőegerszeg - 4 db
  Gödre - 20 db
  Meződ - 4 db 
  Palé - 3 db
  Varga - 3 db
  Vázsnok - 4 db
 • képviselőjelölt:
  Sásd - 25 db
  Felsőegerszeg - 2 db
  Gödre - 7 db
  Meződ - 2 db
  Palé - 1 db
  Varga - 1 db
  Vázsnok - 2 db
 • német nemzetiségi képviselő jelölt:
  Sásd - 5 db
  Gödre - 5 db
 • roma nemzetiségi képviselő jelölt:
  Sásd - 14 db
  Gödre - 5 db

Jelölt- és listaállításhoz szükséges nyomtatványok

Jelölteknek szóló határidők

Kampányidőszak: 2024. április 20. - június 9. 19:00
Jelölt bejelentése: 2024. április 20. - május 6. 16:00
Jelöltek sorrendjének sorsolása: 2024. május 6.
Választási bizottság megbízott tagjainak bejelentése: 2024. április 20. - május 31.
Plakátok eltávolítása: 2024. június 9. - 2024. július 9.
Névjegyzéki adatszolgáltatás semmisítése: 2024. június 9.
Az adatok megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyv átadása a választási irodának: 3 napon belül, legkésőbb 2024. június 12-ig

Megbízott választási bizottsági tag bejelentésére szóló nyomtatványok

Névjegyzéki adatszolgáltatásról szóló tájékoztatás.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét

a) az egyéni jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda,

b) a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően – a Nemzeti Választási Iroda

az adatszolgáltatási díj megfizetését követően haladéktalanul, de legkorábban a jelölt, lista nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja.

Közös eljárásban az adatszolgáltatás adatait minden érintett választás tekintetében felhasználhatja az igénylésre jogosult.
Az adatszolgáltatás díja az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint. Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az igénylő igazolja az adatszolgáltatási díj befizetését a Nemzeti Választási Iroda számlájára.
Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
A választási bizottság a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv átadásának elmulasztása esetén bírságot szabhat ki. A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.

Mivel a választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla nyilvántartott adatokat kiadják, ezért az ekként rendelkező választópolgárok adatai az adatszolgáltatásban nem szerepelnek.

Ettől eltérően a nemzetiségi önkormányzati választás során a választási iroda

a) az ajánlóív átadásával egyidejűleg,

b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon, az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
Az adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése és közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatainak kezelésére a 155. §-ban és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.
Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
A választási bizottság a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv átadásának elmulasztása esetén bírságot szabhat ki. A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.