A jelölállításhoz szükséges ajánlások száma:

 • polgármesterjelölt:
  Sásd
  Felsőegerszeg
  Gödre
  Meződ
  Palé
  Varga
  Vázsnok
 • képviselőjelölt:
  Sásd
  Felsőegerszeg
  Gödre
  Meződ
  Palé
  Varga
  Vázsnok
 • német nemzetiségi képviselő jelölt:
  Sásd
  Gödre
 • roma nemzetiségi képviselő jelölt:
  Sásd
  Gödre

Jelölt- és listaállításhoz szükséges nyomtatványok

Feltöltés alatt...

Jelölteknek szóló határidők

Feltöltés alatt...

Megbízott választási bizottsági tag bejelentésére szóló nyomtatványok

Feltöltés alatt...

Névjegyzéki adatszolgáltatásról szóló tájékoztatás.

Feltöltés alatt...

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét, lakcímét, életkorát és nemét

a) az egyéni jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda,

b) a listát állító jelölő szervezet kérésére – a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően – a Nemzeti Választási Iroda

az adatszolgáltatási díj megfizetését követően haladéktalanul, de legkorábban a jelölt, lista nyilvántartásba vétele jogerőre emelkedését követően átadja.

Közös eljárásban az adatszolgáltatás adatait minden érintett választás tekintetében felhasználhatja az igénylésre jogosult.

Az adatszolgáltatás díja az adatszolgáltatásban szereplő választópolgáronként három forint. Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy az igénylő igazolja az adatszolgáltatási díj befizetését a Nemzeti Választási Iroda számlájára.

Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos. Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

A választási bizottság a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv átadásának elmulasztása esetén bírságot szabhat ki. A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.

Mivel a választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla nyilvántartott adatokat kiadják, ezért az ekként rendelkező választópolgárok adatai az adatszolgáltatásban nem szerepelnek.

Ettől eltérően a nemzetiségi önkormányzati választás során a választási iroda

a) az ajánlóív átadásával egyidejűleg,

b) a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző harmincnyolcadik és tizenharmadik napon, az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével

ingyenesen átadja a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.

Az adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése és közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az adatszolgáltatás adatainak kezelésére a 155. §-ban és a 218. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell.

Az adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

A választási bizottság a megsemmisítésről készült jegyzőkönyv átadásának elmulasztása esetén bírságot szabhat ki. A bírság legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.