Székhelye: 7370 Sásd, Arad u. 1.
Telefon: 06 72 955-755
E-mail: sasdcss@gmail.com

Intézményvezető: Nagy Szilvia

Szakmai Egységek:

  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  • Járási Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata:

  • a családsegítés és gyermekjóléti alapellátás biztosítása.

Munkatársak:

Kővári Edit családsegítő (Sásd, Gödre, Varga, Palé Vázsnok, Meződ, Felsőegerszeg, Baranyaszentgyörgy településeket látja)

A Járási Család- és Gyermekjóléti Központ biztosítja

  • ​​a gyermekjóléti alapszolgáltatás hatósági feladatait, 
  • valamint speciális szolgáltatásait tekintve pszichológiai tanácsadást, jogi segítségnyújtást, meditációt, családterápiát, családkonzultációt, módszertani támogatást, kapcsolattartási ügyelet, telefonos készenléti ügyeletet.

Munkatársak:

Thománé Mattburger Adrienn esetmenedzser, a Sásdi, Mindszentgodisai, Gödrei mikro-térségben látja el feladatait
Huszár Tímea esetmenedzser, a Sásdi. Vásárosdombói Mágocsi mikro-térségben látja el feladatait
Váradi Krisztina szociális diagnózist készítő esetmenedzser
Pallós Tamás óvodai, iskolai szociális segítő.

A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ Speciális szolgáltatásai

Telefonos készenléti ügyelet

Célja a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandó hívható, közismert telefonszám biztosításával lett megszervezve úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási idején túl hívható a

06-30/891-6883 telefonszámon.

A készenléti Szolgálat teljesítése telefonos szolgáltatást jelent, azaz egy kolléga a nap 24 órájában telefonon elérhető. Telefonon a szolgálatot ellátó munkatárs információt tud nyújtani, tanácsadásban részesítheti az ügyfelet, szükség esetén gyakorlati támogatást tud biztosítani: vagy hivatalos személy – rendőr, mentő, tűzoltó – a helyszínre történő mozgósításával nyújt segítséget.

Kapcsolattartási ügyelet

A gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult     személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása, vagy az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediáció) biztosítása, melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük a megállapodás létrehozása, és  annak mindkét fél részéről történő betartása.

Családterápia

Elsősorban olyan családok jelentkezését várjuk,

  • akik megromló kapcsolatuk megjavításában kérnek segítséget
  • nehezen találják meg gyermekükkel a megfelelő hangot
  • ahol a család egy vagy több tagja pszichés problémákkal küzd
  • vagy kapcsolatuk mélyítéséhez kérik a segítségét.

A párokat, családokat lehetőség szerint mindig együtt kezeljük, azokban az esetekben, amikor szakember segítségét kérik.

Pszichológiai tanácsadás

Ingyenesen igénybe vehető pszichológiai tanácsadás intézményünkben, minden páros héten, pénteken, 9:00-11:00-ig.

A kapcsolattartási ügyelet lebonyolításához, családterápiára és a pszichológiai tanácsadás igénybevételéhez időpont egyeztetés szükséges személyesen, vagy telefonon, az intézmény elérhetőségén: 0672/955-755.

Jogi tanácsadás

Ingyenesen igénybe vehető jogi tanácsadás szolgáltatás intézményünkben, minden hónap első péntekén,  6 óra időtartamban, telefonon előre egyeztetett időpontban.  

 

Ügyfélfogadási idő:

Sásd  
Hétfő 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig
Kedd 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig
Szerda 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig
Csütörtök 8:00-11:00 és 13:00-15:00 óráig
Péntek Nincs ügyfélfogadás

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat