Baranya Vármegyei Kormányhivatal Sásd Rendőrőrs Sásd Katasztrófavédelmi Őrs
Hegyháti Járási Hivatal Baranya Vármegyei SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szigetvári Tankerületi Központ Szigetvári Tankerületi Központ Központ Sásdi Irodája Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Falugazdász Iroda

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Sásd Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal működése felett törvényességi, felügyeleti és ellenőrzési hatáskört gyakorol:
Baranya Megyei Kormányhivatal
Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/baranya

Sásd Rendőrőrs

Cím: 7370 Sásd, Rákóczi u. 41.
Posta cím: 7301 Komló, Pf. 3.
Telefon: 06-72/475-313
E-mail: csirkecs@baranya.police.hu
Honlap: https://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/baranya-varmegyei-rendor-fokapitanysag/komloi-2

Sásd Katasztrófavédelmi Őrs

Cím: 7370 Sásd, Dr. Guzsal Ernő u. 3.
Telefon: 06-72/372-212
E-mail: sasd.ugyelet@katved.gov.hu

Hegyháti Járási Hivatal

Cím: 7370 Sásd, Sásd Dózsa György utca 32.
Telefon: +36-72/795-718
Hivatalvezető: Dr. Hevesi Éva
Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/baranya/megye/sasd

Baranya Vármegyei SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Cím: 7370 Sásd, Kossuth Lajos utca 2.
Telefon: +36 72 475-430
E-mail: titkarsag@sviki.hu
Honlap: https://vendeglatoipari-sasd.edu.hu/

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Cím: 7370 Sásd, Szent Imre u. 29.
Telefon: +36 72/475-075
E-mail: bmpsz.sasd@gmail.com
Honlap: https://bmpsz.edu.hu/tagintezmenyek/sasd/sasd.php

Szigetvári Tankerületi Központ

Cím: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
Telefon: +36 (73) 795 214, +36 (73) 510 100
E-mail: szigetvar@kk.gov.hu
Honlap: http://kk.gov.hu/

Szigetvári Tankerületi Központ Sásdi Irodája

Cím: 7370 Sásd, Szent Imre u. 29-31. 
Telefon: +36 (30) 123-0290
E-mail: agnes.mayer.nagyne@kk.gov.hu

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Falugazdász Iroda

Cím: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.

Bandl Zsolt Péter
+36 70 528 5693
Vass János
+36 30 300 4490