Sásd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_Plusz-3.3.2-21, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tárgyú felhívásra sikeres támogatási kérelmet nyújtott be orvosi rendelő építésére. A nyertes pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk 250 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt célja az egészségügyi szolgáltatók integrálása egy újonnan épülő létesítménybe.

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BA1-2022-00007
A fejlesztés megvalósítási helyszíne: 7370 Sásd, Szent Imre út 6.
A támogatás intenzitása: 100%
Megvalósítási időszak: 2023. 03. 01. - 2025. 06. 30.

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg nincs olyan épület, mely alkalmas lenne több egészségügyi szolgáltatás befogadására, sem olyan, mely bővítéssel gazdaságosan átalakítható lenne erre a célra. Emiatt pályázatunk célja egy új rendelő építése, melybe három egészségügyi szolgáltatást kívánunk integrálni: házi gyermekorvosi ellátás, felnőtt háziorvosi ellátás és fogorvosi alapellátás. A szolgáltatók ellátási területe a járás 22 települése és az ellátott települések összlakosságszáma: 9 539 fő.

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy az ellátott betegek egy új, központi helyen található modern épületben egy helyen tudjanak igénybe venni különböző egészségügyi szolgáltatásokat.

Az új épület teljes körű akadálymentesítéssel épül. A tervezés során az energetikai szempontoknak kiemelt figyelmet szenteltünk, így közel nulla energiaigényű épület kivitelezése fog megvalósulni. Eszközbeszerzés keretében egy új fogorvosi kezelőegység vásárlása is a projekt része.