Közlemény a szavazás helyéről, idejéről, a szavazás módjáról

Hirdetmény a 2024. június 9. napjára kitűzött választás során közreműködő szervekről:

A köztársasági elnök 2024. június 9. napjára, vasárnapra kitűzte az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását. Egyúttal a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is ezen a napon kerül sor, a Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint Sásdon és Gödre községben német nemzetiségi és roma nemzetiségi helyi önkormányzat kerül megválasztásra.

A választásokon mindenki elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazás reggel 6.00 órától 19.00 óráig tart. A lakcím szerinti szavazókör helyéről és a legfontosabb tudnivalókról szóló választási értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda minden választópolgár részére. A választási értesítők kiküldésére 2024. április 3-19. között kerül sor.

A hivatal településeinek szavazókörei és a szavazóhelyiségek címe:

Szavazókörök beosztása Sásdon
001. sz.  Sásd, Arad utca 1.
(szociális szolgálat, idősek klubja
002. sz. Jókai Mór utca 12.
(sporttelep) 
003. sz Szent Imre út 25-27.
(Közösségi Ház)
Anna utca Ady Endre utca Deák tér 5-6.
Arad utca          Akácfa utca Dózsa György utca
Béke utca Arany János utca  Dr. Guzsal Ernő utca (volt Temető u.)
Deák tér 1-4. Attila utca Erzsébet utca
Gálykut  Diófa utca Fáy András utca
Hörnyék Gárdonyi Géza utca Hősök tere
Kaposvári út Hársfa utca Ipari út
Kolozsvár utca Jókai Mór utca József Attila utca
Nagy-hegyi dűlő Meződ-puszta Kossuth Lajos utca
Nagyvárad utca Móricz Zsigmond utca Mária utca 
Paléi dűlő Orgona utca Mártírok útja 
Rákóczi Ferenc út 13-15-től (páratlan oldal), 
20-tól (páros oldal)
Tompa Mihály utca Petőfi Sándor
Rózsa utca Viola utca Pozsony utca
Törökmalom utca   Rákóczi Ferenc út 1-11-ig (páratlan),
6-18-ig (páros)
Vasút utca    Szent Imre út
Zrínyi Miklós utca   Zöldfa utca

Átjelentkezéssel szavazók, valamint település szintű lakcímmel rendelkezők részére kijelölt szavazókör: 3. sz. Szent Imre út 25-27.

Szavazókörök beosztása Gödrében

01. sz.  Gödre, Béke utca 4. (Gödre, Kiskeresztúr, Vidákpuszta részére)
02. sz. Gödre, Rákóczi utca 43. (Gödreszentmárton, Szénáspuszta részére)

Szavazókörök az egy szavazókörös településeken 
Felsőegerszeg: Fő utca 8.
Meződ: Ságvári utca 34.
Palé: Árpád utca 25.
Varga: Fő utca 32.
Vázsnok: Római utca 14

Annak, aki valamilyen oknál fogva a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen (másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott, kérelmet kell benyújtani a helyi választási irodában.

  • Mozgásában korlátozott választópolgár otthonába, gondozási helyére kérhet mozgóurnát, ebben az esetben a (szavazatszámláló) bizottság tagjai fogják felkeresni:

Kérelem benyújtásának módja és határideje:
Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben: 2024. április 4. - június 5. 16:00
Mozgóurna igénylése személyesen: 2024. április 4. - június 7. 10:00
Mozgóurna igénylése online (azonosítással): 2024. április 4. - június 9. 12:00
Mozgóurna igénylése meghatalmazott útján: 2024. április 4. - június 9. 12:00

  • Az önkormányzati választásokon a tartózkodási helyén is szavazhat, amennyiben a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal (2024. február 11-ig) tartózkodási helyet létesített és ez a választás napján még érvényes. Az átjelentkezéshez kérelmet kell benyújtani. Az átjelentkezési kérelem mindhárom (európai parlamenti képviselő, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati) választás-típusra érvényes. Ettől eltérően az európai parlamenti választás tekintetében mód van az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében (átjelentkezés) vagy külföldön, a külképviseleteken (külképviseleti névjegyzékbe vétel) leadni szavazatát, ebben az esetben viszont átjelentkezési kérelme kizárólag az európai parlamenti választásra terjed ki, a helyi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjai pedig a lakóhely szerinti szavazókörben vehetők át. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásoknál nincs külképviseleti választási lehetőség sem.

Kérelem benyújtásának módja és határideje:
Átjelentkezés és külképviseleti kérelem személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján vagy online KAÜ (Ügyfélkapu) azonosítással nyújtható be. 
Átjelentkezés másik szavazókörbe: 2024. április 4. - május 31. 16:00
Átjelentkezés visszavonása: 2024. április 4. - június 7. 10:00
Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása: 2024. április 4. - május 31. 16:00
Külképviseleti névjegyzékbe vétel visszavonása: 2024. április 4. - június 5. 16:00

  • Aki valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, regisztrálnia kell ahhoz, hogy a központi névjegyzékben feltüntetésre kerüljön a nemzetiséghez tartozása, és kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét az önkormányzati választásokra, vagy az önkormányzati és az országgyűlési választásokra is.

Kérelem benyújtásának módja és határideje:
Nemzetiségi kérelem személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján vagy online KAÜ (Ügyfélkapu) azonosítással nyújtható be. 
Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása: folyamatos - 2024. május 31. 16:00
Nemzetiségi névjegyzékből való törlés: folyamatos - 2024. május 31. 16:00

  • A fogyatékossággal élő választópolgár akadálymentes szavazóhelyiséget, Braille-írásos szavazósablont, könnyen érthető tájékoztatót vagy Braille-írásost értesítő megküldését igényelhet, illetve a korábbi igényét visszavonhatja.

Kérelem benyújtásának módja és határideje:
Kérelem személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján vagy online KAÜ (Ügyfélkapu) azonosítással nyújtható be. 
Braille-írásos szavazósablon igénylése: folyamatos - 2024. május 31. 16:00
Akadálymentes szavazóhelyiség igénylése: folyamatos - 2024. június 5. 16:00

Határidők

Választási értesítők kiküldése: 2024. április 3.
Mozgóurna igénylése online (azonosítás nélkül) és levélben: 2024. április 4. - június 5. 16:00
Mozgóurna igénylése személyesen: 2024. április 4. - június 7. 10:00
Mozgóurna igénylése online (azonosítással): 2024. április 4. - június 9. 12:00
Mozgóurna igénylése meghatalmazott útján: 2024. április 4. - június 9. 12:00
Átjelentkezés másik szavazókörbe: 2024. április 4. - május 31. 16:00
Átjelentkezés visszavonása: 2024. április 4. - június 7. 10:00
Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása: 2024. április 4. - május 31. 16:00
Külképviseleti névjegyzékbe vétel visszavonása: 2024. április 4. - június 5. 16:00
Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása: folyamatos - 2024. május 31. 16:00
Braille-írásos szavazósablon igénylése: folyamatos - 2024. május 31. 16:00
Akadálymentes szavazóhelyiség igénylése: folyamatos - 2024. június 5. 16:00
Nemzetiségi névjegyzékből való törlés: folyamatos - 2024. május 31. 16:00

„Kit ajánlottam” szolgáltatás

A Nemzeti Választási Iroda szolgáltatása IDE KATTINTVA található.

A választás nem hiteles eredményét tartalmazó adatok a választás lezárását követően

Feltöltés alatt...

Tájékoztatás a szavazásnapi jegyzőkönyvek megtekintési rendjéről a szavazás napját követő 3 napban

A szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredménymegállapító jegyzőkönyvek egyaránt) személyesen megtekinthetők a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban az emeleti Titkárságon 2024. június 10-én 14-16 óra között, június 11-én és 12-én 8-16 óra között.

A 2024. június 9. napjára kitűzőtt választáson közreműködő szavatszámláló bizottságok alakuló ülésének jegyzőkönyvei